הפיל הצבעוני - המרכז לטיפול במשפחה, בהנהלת קרן יטיב - ממליצים עלינו