הפיל הצבעוני - המרכז לטיפול במשפחה, בהנהלת קרן יטיב - ייעוץ חינוכי 
 ייעוץ חינוכי והתפתחותי בגני ילדים

הייעוץ החינוכי-התפתחותי נועד לתמוך ולתת מענה כולל לצרכים האישיים של הילדים, לסייע להורים ולהנחות את הצוות בעשייתו החינוכית.
 
מטרת הייעוץ ההתפתחותי:
  • לאתר ילדים מתקשים ע"י תצפית בגן ובאמצעות דיווח הצוות
  • המערכות שיבדקו יהיו מוטוריות, קוגנטיביות, חברתיות, רגשיות ועוד
  • דיווח להורים והפניה להמשך מעקב/עבודה
  • עזרה בעיצוב הגן והאקלים החינוכי בו
  • מתן תמיכה לצוות ומענה על שאלות מתעוררות
  • מתן תמיכה למנהלת הגן ומענה על שאלות שמתעוררות
  • מתן תמיכה להורים ומענה על שאלות שמתעוררות
  • תמיכה ויעוץ במצבי משבר
הייעוץ ההתפתחותי יוצר למעשה משולש עבודה בין ילדים-צוות-הורים, ומשלים את מערך התמיכה בשלושת הגורמים.

לפירוט נוסף על השירות של ייעוץ חינוכי בגנים